پرینت

 

مديريت اطلاعات محرمانه

 

برخي از شركتها، با توجه به نوع خدمات، محصولات و مخاطبين خود نياز به نگهداري اطلاعات محرمانه مربوط به هر مشتري دارند. به عنوان نمونه اين اطلاعات براي شركتهايي كه در زمينه خدمات رايانه اي فعاليت مي كنند مي توانند كلمات عبور مربوط به خدمات ميزباني وب يا ثبت دامنه يا دسترسي به پنل كنترلي هاست باشد. براي شركتهاي نرم افزاري مي تواند كلمات عبور مربوط به پايگاه داده، نرم افزارهاي كاربردي و ... باشد. اين اطلاعات محرمانه براي شركتهاي فعال در زمينه دستگاههاي صنعتي مي تواند كلمات عبور مربوط به دسترسي به بخش كنترلي دستگاه يا وسيله مورد نظر باشد.

با توجه به دسترسيهايي كه نرم افزار كارسام به بخش مديريت اطلاعات محرمانه در اختيار شما قرار مي دهد همچنين رمزگذاري كه هنگام ذخيره اين اطلاعات در پايگاه داده انجام مي دهد، نگهداري اين اطلاعات كاري بسيار ساده و دسترسي به آنها بر اساس مجوزهاي ارائه شده، به سرعت انجام خواهد پذيرفت و در نتيجه ارائه خدمات پشتيباني به مشتريان در سريعترين زمان ممكن صورت مي پذيرد.